CHEN WENBO . CHENG RAN . CUI XIUWEN . FANG LIJUN . CHEN XIAOYUN . CHEN WEI . DU YING NAN . FENG MENGBO .  C HEN YUN . CHENG ZHUO . FAN BING . FENG ZHENGJIE

CHEN WENBO . CHENG RAN . CUI XIUWEN . FANG LIJUN . CHEN XIAOYUN . CHEN WEI . DU YING NAN . FENG MENGBO . CHEN YUN . CHENG ZHUO . FAN BING . FENG ZHENGJIE

 FENG ZHENGJIE . GU WENDA . GUO HONGWEI . HE AN . GAO BROTHERS . GUAN XIAO . HAN BING . HU XIANGCHENG . GAO SHIQUIANG . GUO DIAN . HAN LEI . HUAN RUI

FENG ZHENGJIE . GU WENDA . GUO HONGWEI . HE AN . GAO BROTHERS . GUAN XIAO . HAN BING . HU XIANGCHENG . GAO SHIQUIANG . GUO DIAN . HAN LEI . HUAN RUI

 LI HUI

LI HUI

 HUANG YAN . JIANG ZHI . LI HUI . LI YIN . HUANG ZHI YANG . KO SIU LAN . LI LEI . LIANG YOUANWEI . JIANG JI'AN . LAN ZHENHUI . LI SONGSONG . LIN CHI WEI 

HUANG YAN . JIANG ZHI . LI HUI . LI YIN . HUANG ZHI YANG . KO SIU LAN . LI LEI . LIANG YOUANWEI . JIANG JI'AN . LAN ZHENHUI . LI SONGSONG . LIN CHI WEI 

 LIU DAHONG . LU CHUNGSENG . MALEON . QUI SHIHUA . LIU JIANHUA . LUO HAIMING . PU JIE . QUI ZHI JIE . LIU XIADONG . MADEIN . QUI ANXIONG . SHANG YIXIN

LIU DAHONG . LU CHUNGSENG . MALEON . QUI SHIHUA . LIU JIANHUA . LUO HAIMING . PU JIE . QUI ZHI JIE . LIU XIADONG . MADEIN . QUI ANXIONG . SHANG YIXIN

 SUI JIANGOU

SUI JIANGOU

 SHAO FAN . SHEN XIAOTONG . SHI YONG . SUI JIANGOU . SHAO YI . SHI JIANMIN . SHI ZHIYING . SUN XUN . SHEN FAN . SHI QING . SONG DONG . SUN YUAN & PENG YU

SHAO FAN . SHEN XIAOTONG . SHI YONG . SUI JIANGOU . SHAO YI . SHI JIANMIN . SHI ZHIYING . SUN XUN . SHEN FAN . SHI QING . SONG DONG . SUN YUAN & PENG YU

 TONG HUAN

TONG HUAN

 TANG MAOHONG . WANG DONGLING . WANG NINGDE . WEI HONGLEI . TIAN YONG HUA . WANG GUANGYI . WANG TIANDE . WU DING . TONG HUAN . WANG KEPING . WANG ZIWEI . WU SHANZHUAN   ​  ​

TANG MAOHONG . WANG DONGLING . WANG NINGDE . WEI HONGLEI . TIAN YONG HUA . WANG GUANGYI . WANG TIANDE . WU DING . TONG HUAN . WANG KEPING . WANG ZIWEI . WU SHANZHUAN 

 XI JIAN JUN (JJ XI)​ . XU BING . XUE SONG . YANG LIMING . XIANG LIQING . XU QU . YAN HENG . YANG YONG . XIAO LU . XU ZHONGMIN . YANG FUDONG . YANG ZHENZHONG

XI JIAN JUN (JJ XI)​ . XU BING . XUE SONG . YANG LIMING . XIANG LIQING . XU QU . YAN HENG . YANG YONG . XIAO LU . XU ZHONGMIN . YANG FUDONG . YANG ZHENZHONG

 ZAN JBAI

ZAN JBAI

 YE FANG . YIN XIUZHEN . ZAN JBAI . ZENG HAO . YEH WEI LI . YU HONG . ZEN HUANG . ZHAN WANG . YIMING WU . YUE MINJUN . ZENG FANZHI . ZHANG CHONG

YE FANG . YIN XIUZHEN . ZAN JBAI . ZENG HAO . YEH WEI LI . YU HONG . ZEN HUANG . ZHAN WANG . YIMING WU . YUE MINJUN . ZENG FANZHI . ZHANG CHONG

THESE 108 PORTRAITS OF CHINESE CONTEMPORARY ARTISTS WILL BE PUBLISHED IN MADE BY CHINESE BY ENRICO NAVARRA GALLERY IN SUMMER 2013
THESE 108 PORTRAITS OF CHINESE CONTEMPORARY ARTISTS WILL BE PUBLISHED IN MADE BY CHINESE BY ENRICO NAVARRA GALLERY IN SUMMER 2013

ZHANG DING . ZHANG XIAOGANG . ZHENG BO . ZHOU XIAOHU . ZHANG ENLI . HANG YU . ZHENG DUANXIANG . ZHU WEIBING . ZHANG WEI . ZHAO GUANGHUI . ZHONG BIAO . ZUOXIAO ZUZHOU

 CHEN WENBO . CHENG RAN . CUI XIUWEN . FANG LIJUN . CHEN XIAOYUN . CHEN WEI . DU YING NAN . FENG MENGBO .  C HEN YUN . CHENG ZHUO . FAN BING . FENG ZHENGJIE
 FENG ZHENGJIE . GU WENDA . GUO HONGWEI . HE AN . GAO BROTHERS . GUAN XIAO . HAN BING . HU XIANGCHENG . GAO SHIQUIANG . GUO DIAN . HAN LEI . HUAN RUI
 LI HUI
 HUANG YAN . JIANG ZHI . LI HUI . LI YIN . HUANG ZHI YANG . KO SIU LAN . LI LEI . LIANG YOUANWEI . JIANG JI'AN . LAN ZHENHUI . LI SONGSONG . LIN CHI WEI 
 LIU DAHONG . LU CHUNGSENG . MALEON . QUI SHIHUA . LIU JIANHUA . LUO HAIMING . PU JIE . QUI ZHI JIE . LIU XIADONG . MADEIN . QUI ANXIONG . SHANG YIXIN
 SUI JIANGOU
 SHAO FAN . SHEN XIAOTONG . SHI YONG . SUI JIANGOU . SHAO YI . SHI JIANMIN . SHI ZHIYING . SUN XUN . SHEN FAN . SHI QING . SONG DONG . SUN YUAN & PENG YU
 TONG HUAN
 TANG MAOHONG . WANG DONGLING . WANG NINGDE . WEI HONGLEI . TIAN YONG HUA . WANG GUANGYI . WANG TIANDE . WU DING . TONG HUAN . WANG KEPING . WANG ZIWEI . WU SHANZHUAN   ​  ​
 XI JIAN JUN (JJ XI)​ . XU BING . XUE SONG . YANG LIMING . XIANG LIQING . XU QU . YAN HENG . YANG YONG . XIAO LU . XU ZHONGMIN . YANG FUDONG . YANG ZHENZHONG
 ZAN JBAI
 YE FANG . YIN XIUZHEN . ZAN JBAI . ZENG HAO . YEH WEI LI . YU HONG . ZEN HUANG . ZHAN WANG . YIMING WU . YUE MINJUN . ZENG FANZHI . ZHANG CHONG
THESE 108 PORTRAITS OF CHINESE CONTEMPORARY ARTISTS WILL BE PUBLISHED IN MADE BY CHINESE BY ENRICO NAVARRA GALLERY IN SUMMER 2013

CHEN WENBO . CHENG RAN . CUI XIUWEN . FANG LIJUN . CHEN XIAOYUN . CHEN WEI . DU YING NAN . FENG MENGBO . CHEN YUN . CHENG ZHUO . FAN BING . FENG ZHENGJIE

FENG ZHENGJIE . GU WENDA . GUO HONGWEI . HE AN . GAO BROTHERS . GUAN XIAO . HAN BING . HU XIANGCHENG . GAO SHIQUIANG . GUO DIAN . HAN LEI . HUAN RUI

LI HUI

HUANG YAN . JIANG ZHI . LI HUI . LI YIN . HUANG ZHI YANG . KO SIU LAN . LI LEI . LIANG YOUANWEI . JIANG JI'AN . LAN ZHENHUI . LI SONGSONG . LIN CHI WEI 

LIU DAHONG . LU CHUNGSENG . MALEON . QUI SHIHUA . LIU JIANHUA . LUO HAIMING . PU JIE . QUI ZHI JIE . LIU XIADONG . MADEIN . QUI ANXIONG . SHANG YIXIN

SUI JIANGOU

SHAO FAN . SHEN XIAOTONG . SHI YONG . SUI JIANGOU . SHAO YI . SHI JIANMIN . SHI ZHIYING . SUN XUN . SHEN FAN . SHI QING . SONG DONG . SUN YUAN & PENG YU

TONG HUAN

TANG MAOHONG . WANG DONGLING . WANG NINGDE . WEI HONGLEI . TIAN YONG HUA . WANG GUANGYI . WANG TIANDE . WU DING . TONG HUAN . WANG KEPING . WANG ZIWEI . WU SHANZHUAN 

XI JIAN JUN (JJ XI)​ . XU BING . XUE SONG . YANG LIMING . XIANG LIQING . XU QU . YAN HENG . YANG YONG . XIAO LU . XU ZHONGMIN . YANG FUDONG . YANG ZHENZHONG

ZAN JBAI

YE FANG . YIN XIUZHEN . ZAN JBAI . ZENG HAO . YEH WEI LI . YU HONG . ZEN HUANG . ZHAN WANG . YIMING WU . YUE MINJUN . ZENG FANZHI . ZHANG CHONG

THESE 108 PORTRAITS OF CHINESE CONTEMPORARY ARTISTS WILL BE PUBLISHED IN MADE BY CHINESE BY ENRICO NAVARRA GALLERY IN SUMMER 2013

ZHANG DING . ZHANG XIAOGANG . ZHENG BO . ZHOU XIAOHU . ZHANG ENLI . HANG YU . ZHENG DUANXIANG . ZHU WEIBING . ZHANG WEI . ZHAO GUANGHUI . ZHONG BIAO . ZUOXIAO ZUZHOU

show thumbnails