CHEN WENBO . CHENG RAN . CUI XIUWEN . FANG LIJUN . CHEN XIAOYUN . CHEN WEI . DU YING NAN . FENG MENGBO .  C HEN YUN . CHENG ZHUO . FAN BING . FENG ZHENGJIE
 FENG ZHENGJIE . GU WENDA . GUO HONGWEI . HE AN . GAO BROTHERS . GUAN XIAO . HAN BING . HU XIANGCHENG . GAO SHIQUIANG . GUO DIAN . HAN LEI . HUAN RUI
 LI HUI
 HUANG YAN . JIANG ZHI . LI HUI . LI YIN . HUANG ZHI YANG . KO SIU LAN . LI LEI . LIANG YOUANWEI . JIANG JI'AN . LAN ZHENHUI . LI SONGSONG . LIN CHI WEI 
 LIU DAHONG . LU CHUNGSENG . MALEON . QUI SHIHUA . LIU JIANHUA . LUO HAIMING . PU JIE . QUI ZHI JIE . LIU XIADONG . MADEIN . QUI ANXIONG . SHANG YIXIN
 SUI JIANGOU
 SHAO FAN . SHEN XIAOTONG . SHI YONG . SUI JIANGOU . SHAO YI . SHI JIANMIN . SHI ZHIYING . SUN XUN . SHEN FAN . SHI QING . SONG DONG . SUN YUAN & PENG YU
 TONG HUAN
 TANG MAOHONG . WANG DONGLING . WANG NINGDE . WEI HONGLEI . TIAN YONG HUA . WANG GUANGYI . WANG TIANDE . WU DING . TONG HUAN . WANG KEPING . WANG ZIWEI . WU SHANZHUAN   ​  ​
 XI JIAN JUN (JJ XI)​ . XU BING . XUE SONG . YANG LIMING . XIANG LIQING . XU QU . YAN HENG . YANG YONG . XIAO LU . XU ZHONGMIN . YANG FUDONG . YANG ZHENZHONG
 ZAN JBAI
 YE FANG . YIN XIUZHEN . ZAN JBAI . ZENG HAO . YEH WEI LI . YU HONG . ZEN HUANG . ZHAN WANG . YIMING WU . YUE MINJUN . ZENG FANZHI . ZHANG CHONG
THESE 108 PORTRAITS OF CHINESE CONTEMPORARY ARTISTS WILL BE PUBLISHED IN MADE BY CHINESE BY ENRICO NAVARRA GALLERY IN SUMMER 2013
THESE 108 PORTRAITS OF CHINESE CONTEMPORARY ARTISTS WILL BE PUBLISHED IN MADE BY CHINESE BY ENRICO NAVARRA GALLERY IN SUMMER 2013
 CHEN WENBO . CHENG RAN . CUI XIUWEN . FANG LIJUN . CHEN XIAOYUN . CHEN WEI . DU YING NAN . FENG MENGBO .  C HEN YUN . CHENG ZHUO . FAN BING . FENG ZHENGJIE
CHEN WENBO . CHENG RAN . CUI XIUWEN . FANG LIJUN . CHEN XIAOYUN . CHEN WEI . DU YING NAN . FENG MENGBO . CHEN YUN . CHENG ZHUO . FAN BING . FENG ZHENGJIE
 FENG ZHENGJIE . GU WENDA . GUO HONGWEI . HE AN . GAO BROTHERS . GUAN XIAO . HAN BING . HU XIANGCHENG . GAO SHIQUIANG . GUO DIAN . HAN LEI . HUAN RUI
FENG ZHENGJIE . GU WENDA . GUO HONGWEI . HE AN . GAO BROTHERS . GUAN XIAO . HAN BING . HU XIANGCHENG . GAO SHIQUIANG . GUO DIAN . HAN LEI . HUAN RUI
 LI HUI
LI HUI
 HUANG YAN . JIANG ZHI . LI HUI . LI YIN . HUANG ZHI YANG . KO SIU LAN . LI LEI . LIANG YOUANWEI . JIANG JI'AN . LAN ZHENHUI . LI SONGSONG . LIN CHI WEI 
HUANG YAN . JIANG ZHI . LI HUI . LI YIN . HUANG ZHI YANG . KO SIU LAN . LI LEI . LIANG YOUANWEI . JIANG JI'AN . LAN ZHENHUI . LI SONGSONG . LIN CHI WEI 
 LIU DAHONG . LU CHUNGSENG . MALEON . QUI SHIHUA . LIU JIANHUA . LUO HAIMING . PU JIE . QUI ZHI JIE . LIU XIADONG . MADEIN . QUI ANXIONG . SHANG YIXIN
LIU DAHONG . LU CHUNGSENG . MALEON . QUI SHIHUA . LIU JIANHUA . LUO HAIMING . PU JIE . QUI ZHI JIE . LIU XIADONG . MADEIN . QUI ANXIONG . SHANG YIXIN
 SUI JIANGOU
SUI JIANGOU
 SHAO FAN . SHEN XIAOTONG . SHI YONG . SUI JIANGOU . SHAO YI . SHI JIANMIN . SHI ZHIYING . SUN XUN . SHEN FAN . SHI QING . SONG DONG . SUN YUAN & PENG YU
SHAO FAN . SHEN XIAOTONG . SHI YONG . SUI JIANGOU . SHAO YI . SHI JIANMIN . SHI ZHIYING . SUN XUN . SHEN FAN . SHI QING . SONG DONG . SUN YUAN & PENG YU
 TONG HUAN
TONG HUAN
 TANG MAOHONG . WANG DONGLING . WANG NINGDE . WEI HONGLEI . TIAN YONG HUA . WANG GUANGYI . WANG TIANDE . WU DING . TONG HUAN . WANG KEPING . WANG ZIWEI . WU SHANZHUAN   ​  ​
TANG MAOHONG . WANG DONGLING . WANG NINGDE . WEI HONGLEI . TIAN YONG HUA . WANG GUANGYI . WANG TIANDE . WU DING . TONG HUAN . WANG KEPING . WANG ZIWEI . WU SHANZHUAN  ​​
 XI JIAN JUN (JJ XI)​ . XU BING . XUE SONG . YANG LIMING . XIANG LIQING . XU QU . YAN HENG . YANG YONG . XIAO LU . XU ZHONGMIN . YANG FUDONG . YANG ZHENZHONG
XI JIAN JUN (JJ XI)​ . XU BING . XUE SONG . YANG LIMING . XIANG LIQING . XU QU . YAN HENG . YANG YONG . XIAO LU . XU ZHONGMIN . YANG FUDONG . YANG ZHENZHONG
 ZAN JBAI
ZAN JBAI
 YE FANG . YIN XIUZHEN . ZAN JBAI . ZENG HAO . YEH WEI LI . YU HONG . ZEN HUANG . ZHAN WANG . YIMING WU . YUE MINJUN . ZENG FANZHI . ZHANG CHONG
YE FANG . YIN XIUZHEN . ZAN JBAI . ZENG HAO . YEH WEI LI . YU HONG . ZEN HUANG . ZHAN WANG . YIMING WU . YUE MINJUN . ZENG FANZHI . ZHANG CHONG
THESE 108 PORTRAITS OF CHINESE CONTEMPORARY ARTISTS WILL BE PUBLISHED IN MADE BY CHINESE BY ENRICO NAVARRA GALLERY IN SUMMER 2013
THESE 108 PORTRAITS OF CHINESE CONTEMPORARY ARTISTS WILL BE PUBLISHED IN MADE BY CHINESE BY ENRICO NAVARRA GALLERY IN SUMMER 2013ZHANG DING . ZHANG XIAOGANG . ZHENG BO . ZHOU XIAOHU . ZHANG ENLI . HANG YU . ZHENG DUANXIANG . ZHU WEIBING . ZHANG WEI . ZHAO GUANGHUI . ZHONG BIAO . ZUOXIAO ZUZHOU
info
prev / next